Правила

Адміністрація сайту не несе відповідальності:

1. За зміст, достовірність і точність матеріалів, опублікованих Користувачами.

2. За порушення Користувачем авторських і інших прав третіх осіб шляхом опублікування матеріалів, які не відповідають чинному законодавству (в тому числі авторському), доданих Користувачем на Сайт.

3. Ні в якому разі адміністрація сайту або її представники не несуть відповідальності перед Користувачами або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний в зв'язку з використанням сайту, вмісту сайту або інших матеріалів, до яких Користувачі або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо адміністрація попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.